Pojišťovací ventily a průmyslové armatury

Ojedinělou službu poskytujeme v oblasti servisu, oprav a renovací průmyslových armatur, pojišťovacích ventilů a neprůbojných pojistek, která vyžaduje nejen pravidelně přezkušované odborné znalosti, ale i technické vybavení pro nastavování parametrů, vzhledem k tomu, že jde o bezpečnostní prvky.

Poskytujeme dále služby pro přepravce po železnici a to opravami a servisní činností na uzavíracích armaturách cisteren a neprůbojných pojistných zařízeních. S nejprestižnějšími partnery naší servisní a opravárenské činnosti máme uzavřeny servisní smlouvy s garancí cen prací po dobu platnosti smlouvy.