Kompresory a pneumatické zařízení

Servis a opravy poskytujeme přednostně pro druhy výrobků, které naše společnost prodává a tím zajišťujeme pro naše zákazníky komplexní služby.

Jedná se o kompresorypístové i šroubové, sušičky, úpravné jednotky a nářadí na stlačený vzduch. Tyto činnosti jsou prováděny špičkovými pracovníky-specialisty, kteří vlastní certifikáty k jednotlivým činnostem a jsou pravidelně školeni a přezkušováni. S nejprestižnějšími partnery naší servisní a opravárenské činnosti v oblasti stlačeného vzduchu máme uzavřeny servisní smlouvy s garancí cen prací po dobu platnosti smlouvy. Dále poskytujeme těmto partnerům při havarijních situacích nebo poruchách náhradní stroje po dobu opravy jejich zařízení. Všem partnerům nabízíme činnost revizního technika na revizní činnost tlakových nádob, provádění TZ s vystavením protokolů i zajišťování duplikátů paspartů TN. Poskytujeme i náhradní zkoušky - defektoskopické měření TN.

Našim zákazníkům v oblasti stlačeného vzduchu nabízíme projekční činnost při realizaci rozvodů stlačeného vzduchu s doporučením na jeho čistotu. Rozvody realizujeme jak v oceli, tak i v plastu.

Naše společnost nabízí a poskytuje služby také v oblasti servisu a oprav plynových zařízení jako jsou regulační stanice plynu, rozvody plynu, opravy plynových spotřebičů v rozsahu oprávnění ITI.